هدف Connection Köln e. V. ایجاد امکان فرصت های سهیم شدن پناهجویان در زندگی اجتماعی است.

از آنجایی که آگاهی زبانی برای این امر یک شرط و پیش زمینه مهم است، Connection Köln e. V. همراهان زبانی داوطلب را [در این امر] سهیم می کند.

زبان های مورد نیاز:

عربی، کردی (کرمانجی، سورانی)، فارسی (دری)، اردو، پشتو، آلبانی، صربی _ کرواسی، مقدونی،تیگرایی، امهری، روسی، مغولی، چینی، و غیره.

برنامه های کنونی

 

Connection در یکی از مقاله های Komm An NRW در اسناد و مدارک سال 2016 -2017:
در اینجا بروشور به صورت کامل در دسترس است.
(برای بزرگ کردن کلیک کنید) 

KOMM-AN_NRW_Doku-001KOMM-AN_NRW_Doku-002KOMM-AN_NRW_Doku-003