شما پیشنهادهایی، سؤالهایی و یا انتقادی از ما دارید؟
شما نیاز به همراهی زبانی دارید؟
پس از راههای زیر با ما تماس برقرار کنید:

E-Mail: info@connection.koeln
Facebook: facebook.com/connection.koeln

تلفن: 01782989609 ، زمان مشاوره: سه شنبه و پنج شنبه ساعت 14 الی 16، درخواست قرار ملاقات فقط از طریق ایمیل یا فرم تقاضا.

Unsere Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten findest du hier.

[contact-form-7 404 "Not Found"]