پول ها، تنها صرف گروه و پروژه های ما خواهد شد. با کمال میل شما می توانید تصمیم بگیرید که پول دقیقا در چه زمینه و هدفی مصرف شود.

موارد استفاده

  • تأمین هزینه های دفتر
  • روابط عمومی
  • جذب همراهان زبانی جدید
  • نگهداری و مراقبت از وب سایت
  • تأمین هزینه های دوره های آموزشی
  • توسعه و تحول پروژه جدید که در راستای هدف کنونی ما می باشد.
  • ضمانت کمک هزینه برای داوطلبان
  • فعالیت های سیاسی

پشتیبانی می کنید شما از ما …

  • با پرداخت کمک ماهیانه به مبلغ € 5 ، € 10 و یا بیشتر.
  • با پرداخت یک مرتبه کمک به حساب بانکی ما.

Connection Köln e.V. GLS Bank BLZ: 430 609 67 Kontonummer: 4110 884 300

IBAN: DE75 4306 0967 4110 8843 00 BIC: GENODEM1GLS