ماکیستیم؟

Connection Köln e. V. از سال 2014، با همکاری گروهی از دانشجویان TH Köln و دانشگاه Köln بنیان گذاری شد. از سال 2017، Connection Köln e. V. به عنوان یک باشگاه (گروه) عام المنفعه، با حدود 50 همراه زبانی داوطلب و 10 داوطلب، که در بخش سازمانی تیم فعالیت می کنند، ثبت شد.

ما یک گروه مذهبی نیستیم، بلکه ما یک گروه سیاسی مستقل هستیم، که بر پایه کار داوطلبانه مبتنی است.

ما فعالیت های داوطلبانه در زمینه کار پناهجویان را به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای اجتماعمان در زمینه حمایت از جریان ادغام اجتماعی بر علیه تبلیغات جناح راست قلمداد می کنیم.

با این وصف، کار داوطلبانه تنها به عنوان مکمل در ساختارهای دولتی و سازمان های مشابه مورد استفاده قرار میگیرد و نه به عنوان نیروی رسمی. بنابراین فعالیت های سیاسی ما در محدوده کارهای داوطبانه و فعالیت های شهری و منطقه ای است.

ماهیت/اصل کار ما

 • فعالیت های ما در راستای کمک به افراد پناهجو است، بدون توجه به اصل، نژاد، قومیت، تبار، جنسیت، دین، سن، گرایشات وضعیت اقامت کنونی آنها.
 • ما از نژادپرستی، تعصب، اختلاف های طبقاتی، هرگونه تبعیض و ظلم و ستم روی برمی گردانیم.
 • ما یک دسترسی آسان به طرح و پروژه خود ایجاد کردیم که برایمان مهم است، که در انجام فعالیت ها اجباری نیست و افراد می توانند آزادانه فکر کنند، تصمیم بگیرند و شخصا کاری را انجام بدهند.

ما یک دسترسی آسان به طرح و پروژه خود ایجاد کردیم که برایمان مهم است، که در انجام فعالیت ها اجباری نیست و افراد می توانند آزادانه فکر کنند، تصمیم بگیرند و شخصا کاری را انجام بدهند.

 • ما توانایی های بالقوه گروه ها و انجمن های مختلف را شناسایی کرده و مورد استفاده قرار میدهیم.

چگونگی تأسیس

Connection Köln e. V. در سال 2014 توسط دانشجویان شهر köln (دانشگاه Köln و TH Köln )بنیان گذاری شد.
هدف ما در وهله اول بهتر کردن شرایط افراد پناهجو در Köln بود.
ما در ابتدا برای پی بردن به نیازهای کار با پناهجویان، با مددکاران اجتماعی محل سکونت پناهجویان وارد گفتگو شدیم.
آنجا برای ما مسلم شد که، نیاز فوری به مترجمین وجود دارد.
بنابراین ما هدف خود را سازماندهی همراهان زبانی داوطلب، برای پناهجویان قرار دادیم.

چرا ما هستیم

همراهی زبانی در تمام مکان هایی که موانع زبانی ایجاد یک ارتباط [برای بیان نیازها، افکار و …] را غیر ممکن می کند، مورد استفاده قرار می گیرد؛ چون جلسه های مشاوره و گفتگو با مددکاران اجتماعی، مراجعات پزشکی، در نزد وکیل، در هنگام ورود و ثبت نام به مدرسه، برنامه های اوقات قراغت و …
که امکان استفاده از مترجمان رسمی شهرداری Köln مهیا نباشد.
به همین سبب Connection برای تمامی مراجعان و ملاقات هایی که موانع زبانی وجود دارد میانجی گری می کند.

موارد مستثنا شده (مراجعه شود به شرایط اساسی/عمومی)

 • اقدامات قانونی و دادگاهی
 • جلسه های روانشناسی
 • ترجمه های کتبی پیچیده و مبهم
 • درمواقعی که حق قانونی استفاده از مترجم رسمی و حرفه ای وجود داشته باشد.
 • هنگامی که امکان دسترسی به مترجمان و همراهان زبانی شهرداری کلن وجود داشته باشد.

ما چه می کنیم؟

ما مصمم و پایدار در جذب همراهان زبانی و افرادی که مایل به همکاری با ما هستند ادامه می دهیم. همزمان بسیار برای ما حائز اهمیت است که افراد پناهجویی که مدت بیشتری در آلمان هستند، شخصا در این زمینه به فعالیت بپردازند. بنابراین استفاده از داوطلبان انگلیسی زبان نیز در برخی موارد مشخص امکان پذیر است.

برای ما بسیار مهم است که داوطلبان خود را در نقش همراهان زبانی مطمئن و راحت احساس کنند؛ بنابراین ما یک طرح همراهی را به وجود آوردیم که همراهان زبانی بنا بر علاقه خود می توانند استفاده کنند.

طرح همراهی می بایست در هنگام وجود پرسش ها و بلاتکلیفی ها و شبهه ها همراهان زبانی را پشتیبانی کرده و اطلاعاتی در زمینه های مختلف در اختیار آنها قرار داده و با آنها به تبادل اطلاعات و گفتگو بپردازد. موارد زیر برای ما بسیار حائر اهمیت هستند:

 • ایفای نقش به عنوان همراه زبانی
 • شرایط و موقعیت قانونی پناهجویان
 • کار داوطلبانه در راستای کار با پناهجویان
 • آگاهی و اطلاع از تمدن ها و فرهنگ های مختلف و چگونگی مدیریت آن
 • Critical Whiteness/ Sensibilisierung für Rassismus

در این میان ما «Supervision» [جلسه های تبادل اطلاعات] را عرضه می
ما همچنین به منظور آشنایی بهتر همراهان زبانی با یک دیگر، قرارملاقات هایی را برای آشپزی، پیک نیک و یا تماشای فیلم برنامه ریزی می کنیم.

ما چکونه کار می کنیم؟

همراهان زبان علاقه مند می توانند از طریق دکمه «همکاری!» نزد ما ثبت نام کنند.
ما یک قرار ملاقات برای آشنایی بیشتر با یکدیگر را برنامه ریزی کرده و در این هنگام به تبادل اطلاعات، پاسخ گویی به سؤال ها، شفاف سازی و روشن کردن شبهه ها پزداخته و همچنین در زمینه [چگونگی] همکاری می توانیم سخن بگوییم.
این گونه می بایست همراهی زبانی در حد امکان سریع و آسان در اختیار افراد پناهجو قرار گیرد. Connection همیشه برای دریافت انتقاد و پرسش در دسترس است.

از طریق بازخورد و مدیریت دادخواست/شکایت این امکان را دارید که کتبا یا شفاها به ما بازخوردی از فعالیتمان را بدهید.

چگونه ادامه پیدا می کند


ما غالبا درخواست هایی برای نیاز به مترجم در جلسه های مشاوره داریم. با این وجود، به دلیل اینکه همراهان زبانی ما آموزش ویژه ای در این زمینه ندیده اند، قادر به انجام این کار نیستیم. به این ترتیب ما میخواهیم از همراهان زبانی خود درمقابل فشارهای زیاد فکری و روحی حمایت کنیم. ما تمامی هزینه های به وجود آمده برای همراهی زبان در محیط کاری را به شکل قانونمند بررسی میکنیم و در ضمن اینکه مترجم و همچنین همراه زبانی تحت پوشش GKV (بیمه درمانی قانونی) می باشند.

گروه ما

Julia Lingott
Julia Lingott
کارشناسی ارشد روانشناسی، رئیس هیئت مدیره
Theresa Achilles
Theresa Achilles
کارشناس مددکاری اجتماعی
متخصص کاردرمانی
قائم مقام رئیس هیئت مدیره
Madleen Stephan
Madleen Stephan
کارشناس مددکاری اجتماعی
مسئول امور مالی
Marlene Auer
Marlene Auer
کارشناس مددکاری اجتماعی، دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
Ifeyemi Erdmann
Ifeyemi Erdmann
کارشناس مددکاری اجتماعی
Ellen Alshut
Ellen Alshut
کارشناس مددکاری اجتماعی
Pamela Aryeh
Pamela Aryeh
کارشناس علوم تربیتی و مطالعات آفریقا
Ioannis Theocharis
Ioannis Theocharis
کارشناس تکنسین پزشکی
Laura Mancini
Laura Mancini
دانشجوی کارشناسی ممدکاری اجتماعی